Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в селищній раді

Додаток 3
до розпорядження сільського
голови від 03.06.2011 №99р
 
 
 
 
Порядок
складання, подання та розгляду запитів на публічну
інформацію в сільській раді
 
 
1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію у Іванівськкій сільській раді (далі - Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію, що надходять до сільської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
2. За запитом на публічну інформацію може бути:
2.1. Надано доступ до будь-якої публічної інформації без обмеженого доступу, передбаченої ч.1 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядником якої є Іванівська сільська рада.
2.2. Відмовлено у доступі, якщо сільська рада не є розпорядником цієї інформації або запитувана інформація має обмеження доступу згідно законодавства (конфіденційна, таємна та службова інформація). Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у сільській раді:
- внутрішньоорганізаційні документи (службова кореспонденція, резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін), пов'язані з напрямками діяльності сільської ради та виконавчого комітету, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
- розпорядження сільського голови, що регламентують діяльність виконавчого апарату сільської ради, а також з кадрових питань.
3. Запит на отримання публічної інформації подається до сільської ради на ім'я сільського голови в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою, нарочним) та підлягає реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства у Іванівській сільській раді.
4. Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 10 робочих днів з дня його реєстрації.
У разі якщо в запиті заявник вказує, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.
У випадку якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, строк надання відповіді продовжується до 20 робочих днів сільським головою на підставі доповідної записки виконавця, яка подається протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту, з обґрунтуванням необхідності продовження строку виконання і одночасним інформуванням заявника.
 
5. Письмовий запит на отримання публічної інформації складається по затвердженій розпорядженням селищного голови від 03.06.2011 №99р формі або, за бажанням запитувача, в довільній формі і повинен в обов'язковому порядку містити:
- ім'я (найменування) особи, що запитує інформацію;
- адресу заявника (поштова або електронної пошти);
- контактний телефон заявника (якщо такий є);
- назву, реквізити або зміст запитуваного документа (загальний опис);
- підпис заявника та дату (в разі подачі запиту в письмовому вигляді нарочним або поштою).
Якщо вищевказана інформація в запиті відсутня, сільська рада має право відмовити в наданні інформації, про що дається обґрунтована відповідь заявнику протягом 5 робочих днів з дня реєстрації запиту.
6. У разі подання запиту в усній формі відповідальна особа з питань запитів на публічну інформацію оформляє запит на паперовому носії зі слів заявника із зазначенням інформації, зазначеної в п.5 даного Порядку. В запиті зазначається ім’я, контактний телефон відповідальної особи; копія запиту надається запитувачеві.
7. У разі якщо заявник з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може самостійно оформити запит у письмовому вигляді, відповідальна особа з питань запитів на публічну інформацію оформляє запит на паперовому носії зі слів заявника із зазначенням інформації, зазначеної в п.5 даного Порядку. В запиті зазначається ім’я, контактний телефон відповідальної особи; копія запиту надається запитувачеві.
8. Після реєстрації запит розглядається сільським головою і передається на виконання посадовій особі (особам) виконавчого апарату сільської ради, зазначеній(ним) в його резолюції.
9. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншій формі (усній або поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
10. У разі якщо сільська рада не володіє запитуваною інформацією і не зобов'язана володіти нею відповідно до компетенції, виконавець документа, зазначений у резолюції, готує за підписом голови сільської ради лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявнику про переадресацію його запиту не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.
Якщо власник інформації не відомий, виконавець у вищевказаний строк готує за підписом сільського голови відповідь заявнику із зазначенням причин, за якими надати інформацію не представляється можливим.
11. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, копіювання, сканування інформації тощо, проводиться в адміністративній будівлі Іванівської сільської ради секретарем ради або спеціалістом, який його заміщує у відповідності з функціональними обов'язками. При зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, зробити ксерокопію, сканувати інформацію та ін., що знаходиться у сільській раді, оформляється запит відповідно до п.5 - 7 даного Порядку.
 
 
 
Секретар виконавчого комітету                                                                         В.В. Сливна

 
free pokerfree poker


© 2011 Іванівська сільська рада
Донецька область, Волноваський район
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://ivanovka.dn.ua/ обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@